TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPANITERAAN PERDATA

1. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

2. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

    a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

    b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana

    c. pelaksanaan registrasi perkara banding;

    d. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

    e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan 

       Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

    f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

       Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

   g. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan

       penahanan;

   h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

    i. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

    j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

   k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

    l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.